Pražský oční festival
V. ročník
PRAŽSKÉHO OČNÍHO
FESTIVALU KAZUISTIKY
ČSRKCH
27. října 2017 Palác Žofín - PRAHA

Milé kolegyně, vážení kolegové,

rád bych vás touto cestou pozval na pátý ročník Pražského očního festivalu. Akce se tradičně uskuteční v paláci Žofín v pátek 27. 10. 2017. Program bude sestaven ze zajímavých kazuistik a obohacen o diskuzi s odborníky z ČR. Nedílnou součástí festivalu bude také kulturní program. Festival pořádáme pod záštitou České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, což se stalo již tradicí. Čestnými předsedy jsou prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. a prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc., FEBO a čestnými hosty prof. MUDr. M. Izák, Ph.D., FEBO a doc. MUDr. B. Kalvodová, CSc. Věřím, že si ve svém nabitém programu najdete volné místo se jubilejního festivalu zúčastnit.

prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.

Registrace účastníků
Záštity

Záštitu na festivalem převzali

Ludvik
Miloslav Ludvík

ministr zdravotnictví České republiky

Lacko
Ludvík Lacko

Radní pro zdravotnictví hl. m. Prahy

Pavel Rozsíval
Pavel Rozsíval

čestný předseda festivalu

Kuchynka
Pavel Kuchynka

čestný předseda festivalu

Kalvodova
Bohdana Kalvodová

čestný host festivalu

Izák
Milan Izák

čestný host festivalu

Zdravé oči
Generální partneři
Spriti+ BaL
Sponzoři & partneři
CastorOculusDina HitexMedicemPlexrMinisterstvo zdravNKL ZofinKonfeszeissPhysiolZiemmerGlim Care

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je ohodnocena 6 kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č, 321/2008 Sb. a je ohodnocena 4 kredity pro SZP.

Adresa Paláce Žofín

Palác Žofín - Praha
Slovanský ostrov 226
110 00 Praha
www.zofin.cz

Kontakt

Pražský oční festival
GEMINI oční klinika a.s.
U Gemini 360
760 01 Zlín
telefon: 734 853 615

Palác Žofín je výjimečná budova pro odborné lékařské kongresy. Poloha v centru Prahy u Vltavy ve staletém parku s vyhlídkou na historické panorama města je exkluzivní. Reprezentativní a nádherně zdobené sály s původní malířskou a štukovou výzdobou stropů ve spojení s moderní technikou projekce, ozvučení a osvětlení vytváří prostředí pro výjimečné a nezapomenutelné kongresy.